We staan op een kruispunt als mensheid; welke wereld willen we de komende generaties nalaten? In alle dilemma’s, stress en onenigheid die de keuze voor de toekomst met zich meebrengt is het paradoxaal genoeg vooral de tijd achter ons die in het middelpunt van de belangstelling staat: het verleden wordt van alle kanten aangevallen, verdedigd, veroverd, herontdekt, ontkend, gedekoloniseerd, ontmanteld, begraven, herdacht en opgepoetst.

Dat het verleden zich moeilijk laat verklaren met simpele tegenstellingen als goed en fout, lijkt daarbij een doorn in het oog van alle kampen: de winnaars zijn niet altijd de goeden, de verliezers niet perse fout. De lijnen tussen goed en kwaad tonen zich vaag, onduidelijk en wispelturig. Daders en slachtoffers vind je aan beide kanten, dikwijls verenigd in één en dezelfde persoon.

Onder de gezamenlijke noemer “In de schaduw van de Tijd” willen Duitse Militaire Begraafplaats Ysselsteyn, Odapark en Venrays Museum middels een tentoonstelling het schemergebied van het verleden erkennen en verkennen.

In het Venrays museum worden de levenswandel en de hersenspinsels van kunstenaar Eeltje de Vries (Amsterdam 1906 – Venray 1985) gepresenteerd in een kleine tentoonstelling en installatie.