Wan­neer maakt een va­cuüm vrij en wan­neer be­perkt het? Hoe vullen we een va­cuüm? Vullen we het al­leen of samen? En met welke ver­halen, om­hel­zingen, woorden, ob­jecten en waarden?

‘In het vacuüm voelden we lucht’ is een ten­toon­stel­lings­pro­gramma dat co­cons, vrij­plaatsen, echo­ka­mers en safe spaces verkent. Het richt zich op gezamenlijk ge­vormde (denk)ruimtes, weg van wat misschien maatschappelijk gebruikelijk is – en op de mogelijkheid voor verbinding binnen zo’n ‘bubbel’. De tentoonstelling bevat met name digitale werken, die op hun eigen unieke manier aanleiding bieden voor fysiek samenzijn en die ingaan op vragen over gemeenschapsvorming, saamhorigheid en het bundelen van tegenkracht. Een en ander gaat gepaard met een programma van workshops, rituelen en gezamenlijke (ont)leermomenten op het forteiland.

A Choral Accomplishment, ©Cristina Lavosi, 2024 (video still) @Kunstfort Vijfhuizen