In the trajectory of Asian modern art development, the integration of its Eastern and Western painting elements is an important space for artists to explore the development of the language of painting.

The language of Christina Chen Yu Ting’s work is a combination of Eastern and Western elements, expressing the interweaving of contemporary painting in tradition and innovation, and presenting the spiritual qualities of tradition and contemporaneity. Christina Chen Yu Ting’s paintings offer a glimpse into realities which are altered by emotions. The imagery created by Christina is a timeless and boundless series of reflections”

Due to the Covid measures the maximum visitor capacity is limited. To reserve a place RSVP to susan.liu@arch9.org

De hedendaagse Aziatische kunst met oosterse en westerse schilderkunstige invloeden is een veelvormig domein waar kunstenaars van nu de taal van de schilderkunst verkennen.

De Singaporese kunstenaar Christina Chen Yu Ting combineert oosterse en westerse elementen. Haar beeldtaal spreekt van traditie en vernieuwing en toont de spirituele kwaliteiten van deze kruisbestuiving. Christina Chen Yu Ting’s werk geeft blijk van een visie op realiteiten die gemodelleerd worden door emoties. Haar schilderijen en werken op papier zijn een tijdloze en grenzeloze reeks reflecties.”

In verband met de Covid-maatregelen is de maximale bezoekerscapaciteit beperkt. Reserveer een plaats via susan.liu@arch9.org