Voor Inge Winter is de natuur in haar directe omgeving een inspiratiebron. Haar werk reflecteert de kracht, maar ook de kwetsbaarheid van de natuur. Over hoe leven en dood daarin met elkaar verbonden zijn.
Al wandelend door het landschap mengen beelden zich met haar herinneringen, associaties en dromen. Er ontstaat een nieuw landschap: een persoonlijk landschap, opgebouwd uit meerdere lagen. Die gelaagdheid is zichtbaar zowel in de mixed media als in de fotowerken en de poëzie.
Haar mixed-mediawerken ontstaan onderzoekend, experimenterend, waarbij zij zich laat leiden door verschillende (natuurlijke) materialen en hun mogelijkheden en grenzen onderzoekt.
Haar fotowerk is schilderachtig en poëtisch. Zij combineert foto’s en gescande experimenten in digitale beelden die door de bewerking loskomen van de realiteit.