Installatie voor de Compagnie in de hal van de Cultuurfabriek

De artistieke reis van Karin van Dam begint met het verkennen van onbekende steden of gebieden, waarbij ze zich laat leiden door tastbaarheid, architectuur en geschiedenis. Deze ervaringen vloeien samen in haar werk, dat de stad en de natuur als organisch geheel presenteert. Haar installaties, vaak samengesteld uit diverse materialen zoals bouwmaterialen en textiel, creëren visuele en poëtische reizen voor de kijker. Haar werk omvat tekeningen en installaties, wordt internationaal tentoongesteld en maakt deel uit van verschillende collect. Karin van Dam doceert aan de University of the arts, ARTEZ te Arnhem.