In het werk van Irene Schaap staat de mens centraal, en met name onze omgang met onze fysieke en mentale ruimte.
Ruimte is voor ieder mens van belang en kan op meerdere manieren worden geïnterpreteerd. Ruimte als plaats om in te werken, om je in uit te strekken of in te bewegen. Maar ook ruimte als mogelijkheid om af te wijken van een regel of de norm. Ruimte die begrensd of onbegrensd is.
Ieder mens heeft ruimte nodig om zich te bewegen, maar vooral ook om zich vrij te voelen om anders te zijn en anders te denken.

'Veertje'
'Room'