Tentoonstellingen aanmelden

Items & Settings

Oyfo Techniekmuseum, Hengelo

Op zondag 13 oktober om 16.00 wordt bij Zaal Zuid in Hengelo de tentoonstelling Items & Settings geopend. Adres: Esrein 9, 7553 CX Hengelo. Zaal zuid is onderdeel van Oyfo Kunst & Techniek, evenals Oyfo Techniekmuseum. De tentoonstelling is daarna te zien t/m zondag 8 december. Meer info: www.zaalzuid.nl

Items & Settings gaat over voorwerpen, gebruiks-en sier-, die deel uitmaken van onze leefomgeving, in het bijzonder het interieur. Hiermee tonen wij onze persoonlijke voorkeuren, wie wij zijn of… willen zijn. Zij laten onze behoeften en verlangens zien naar geborgenheid, comfort, status, smaak, interesses en voorkeuren die leiden tot identiteit, identificatie en kader. Al die voorwerpen, objecten en hun rangschikking, maken dat wij ons “thuis voelen”.

Kunstenaar en gastcurator Paul Hajenius is door Zaal Zuid uitgenodigd om dit gegeven op eigen wijze te belichten. Hij combineert en verbindt het dagelijkse en banale, hoge en lage kunst, het populaire en exclusieve zo met elkaar dat er nieuwe betekenissen ontstaan. Hij ontregelt het vaststaande en creëert ruimte voor onverwachte interpretaties.

In de tentoonstelling zijn, naast kunst en designproducten uit de collectie van Jan des Bouvrie, werken opgenomen van Jelle van Assem, Klaas Bernink,
Gert Derks, Roderick Hietbrink, Teun Hetterscheid, Cor Jaring, Bas Koster, Connie Kuilboer / Ben Kruisdijk, Florès van de Marel, Melle Nieling, Wim T. Schippers / Wim van der Linden, Rob Scholte, Ton Zwerver, “De Enschedese School” e.a.

Zaal Zuid maakt deel uit van Oyfo Kunst & Techniek. Bij deze tentoonstelling is door Oyfo een educatief programma ontwikkeld dat wordt aangeboden aan de basisscholen in Hengelo. Het betreft een uitgebreid en uitdagend educatieprogramma dat voldoet aan de landelijke richtlijn “Cultuureducatie met Kwaliteit’’. Het educatieve programma wordt ondersteund door de gemeente Hengelo. Voor het voortgezet onderwijs kan op maat een programma samengesteld worden.

Van 13 okt 20 19

t/m 8 dec 20 19