De Oude Kerk werd vroeger ook wel de ‘huiskamer van Amsterdam’ genoemd. Op initiatief van kunstenaar Jeanne van Heeswijk komen dit voorjaar en deze zomer meer dan honderd lokale en internationale bewoners, makers en denkers in de Oude Kerk bijeen. Met elkaar en bezoekers gaan zij tijdens verschillende bijeenkomsten in gesprek over actuele sociaal-maatschappelijke vraagstukken.

it’s ok – een manifestatie van samenkomsten
Gedurende de manifestatie worden in tien weken tijd meer dan dertig publieke bijeenkomsten georganiseerd. Sinds 2020 onderzoekt Van Heeswijk onder de noemer It’s OK… in het Wallengebied rondom de Oude Kerk hoe gemeenschapszin en collectiviteit juist in de binnenstad kan bijdragen aan een leefbaarder sociaal weefsel. Waarbij – met uiteenlopende groepen Amsterdammers – voorbij de laag van toerisme – gekeken wordt naar wat er in de omgeving leeft. It’s OK.. wil geen tentoonstelling zijn als spiegel op de maatschappelijke vragen van nu, maar een plek waar deze vraagstukken vrij kunnen worden besproken door de mensen die het (be)treft.

over jeanne van heeswijk
Jeanne van Heeswijk (Schijndel, 1965) wordt gezien als belangrijke vertegenwoordiger van een bredere sociale tendens in de kunst. Haar grootschalige projecten zijn gericht op het creëren van gemeenschappen die zelfstandig initiatief nemen om hun stedelijke toekomst vorm te geven. In haar werk verbindt ze kunst met social design, maatschappelijke vraagstukken en politiek activisme. Haar projecten zijn onderdeel geweest van internationale biënnales in Liverpool, Shanghai en Venetië. Ze initieerde de afgelopen jaren langlopende lokale initiatieven in onder meer Philadelphia, Rotterdam, Liverpool, Edinburgh. In 2014-2015 was zij Keith Haring Fellow in Art and Activism aan Bard College, Annandale-On-Hudson, NY en BAK Fellow in 2018-2019.

Beeld: Oude Kerk