In Domburg zette Jacoba van Heemskerck de aanvankelijk aarzelende en later beslissende stappen in haar loopbaan als kunstenares. Vanaf haar kennismaking met het Berlijnse avant-gardistische kunstenaarsgezelschap Der Sturm in 1913, richtte ze zich op de Duitse expressionistische ontwikkelingen en al gauw verwierf zij in Duitsland meer bekendheid dan in eigen land. Honderd jaar na haar overlijden in 1923, herdenken het MTVP Museum Domburg en het ICEAC Domburg haar met een tentoonstelling van werken die haar ontwikkeling laten zien en die wordt omlijst met werken van door haar geïnspireerde Europese kunstenaars en een begeleidende catalogus.