James Watt was een Schotse ingenieur die 250 jaar geleden, in 1769, patent kreeg op de condensor. Hij verbond deze aan de stoommachine, waardoor die driemaal zuiniger en efficiënter werd. Elke uitvinder borduurt voort op het werk van anderen. Zo ook James Watt. Hij verbeterde met zijn condensor de stoommachine van Thomas Newcomen die gebruikt werd om het water uit de mijnen te pompen. In 1783 verbeterde James Watt zijn eigen machine zodat die een draaiende beweging kon maken. Algemeen wordt James Watt dan ook gezien als de uitvinder van de ‘moderne’ stoommachine. James Watt werd op 19 januari 1736 geboren in het plaatsje Greenock. Hij leefde in de 18e eeuw, ook wel de ‘eeuw van de wonderen’ genoemd. Geleerden gingen zelf op onderzoek uit en gingen af op feiten. James Watt was een genie, hij behoorde tot de ‘Vaders van de Industriële Revolutie’. Hij ging samenwerken met fabrikant Matthew Boulton en bouwde onder de naam Boulton & Watt honderden stoommachines. James Watt overleed op 25 augustus 1819 op de leeftijd van 83 jaar. De werking en geschiedenis van deze revolutionaire uitvinding wordt met de tentoonstelling ‘Watt nog meer’ op 9 banners in woord en beeld toegelicht.