De Jan van Eyck Academie verwelkomt al 75 jaar een verscheidenheid aan deelnemers in Maastricht. In 1948 werd de Jan van Eyck Academie opgericht als hoger instituut in de beeldende en toegepaste kunsten op katholieke grondslag. In die beginjaren diende de Jan van Eyck vooral een bijdrage te leveren aan de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog en dan met name aan de renovatie en decoratie van kerken die beschadigd waren geraakt.
Sindsdien zijn er veel opeenvolgende ontwikkelingen geweest. Om deze meer dan zeven decennia van artistiek experiment, gemeenschapszin en de vele deelnemers en medewerkers die de academie mee hebben gevormd te vieren, presenteert de academie Communal Enthusiasm.

Curator en oud-Jan van Eyck deelnemer Pádraic E. Moore brengt voor deze tentoonstelling werk samen van Jan van Eyck alumni, adviseurs, medewerkers en directeuren. De oudste objecten stammen uit het begin van de jaren vijftig. De tentoonstelling wekt het archief tot leven en brengt kunstwerken aan het licht die vergeten waren of soms zelfs sinds hun voltooiing niet meer zijn gepresenteerd. Ook technische restanten, administratief materiaal en overblijfselen van eerdere tentoonstellingen worden getoond. Communal Enthusiasm laat zien dat samenwerking en gemeenschappelijk enthousiasme de academie sinds haar oprichting heeft gekenmerkt en nodigt ons uit om na te denken over de vraag die kunstenaar Anton Vidokle stelde: Wat betekent werk voor een kunstenaar binnen de postfordistische vervaging tussen leven en werk, vrijheid en vervreemding?

Het portret dat Communal Enthusiasm van de academie schetst, is niet volledig – er is geen sprake van een overzichtstentoonstelling. Wel belichten de verschillende artefacten bepaalde tendensen en invloeden die het instituut in de loop van haar geschiedenis heeft gekend. De tentoonstelling vertelt over de secularisatie van de kunst, de opkomst en ondergang van artistieke trends en de wijze waarop een meer ambachtelijk gerichte hogere kunstopleiding in de jaren na de oorlog plaatsmaakte voor een onderzoeksmatige inslag en discursieve werkvormen. Voor alles benadrukt deze tentoonstelling de cruciale rol van organisaties als de Jan van Eyck Academie in het verbeelden van andere manieren van samenwerken, samen denken en samenleven.

Feestelijke opening: 15 september om 17.00 uur

Ontwerp: Ton van de Ven. Foto: JvE 2000, Frans van Helfteren