‘(Be)kijk het maar’ is tot stand gekomen na vijf jaar participatief actie onderzoek in Rotterdam-Charlois waarin fotografe Janine Schrijver samen met Tineke Abma, hoogleraar Participatie en Diversiteit aan de Vrije Universiteit Amsterdam, verschillende activiteiten organiseerde waarin ze de gezondheid van de wijk onderzochten en bewoners bewust over gezondheid lieten nadenken.

De titel, ‘(Be)kijk het maar’ komt voort uit een gevoel van onvrede bij mensen die leven in armoede. Ze voelen zich gereduceerd tot een stereotiep beeld en zijn soms liever onzichtbaar. Sommigen schamen zich daarvoor, anderen ergeren zich of plaatsen zich buiten de samenleving omdat ze het gevoel hebben niet mee te tellen. Gezien worden zoals ze zijn. Dat klinkt simpel, maar is het niet. Dat vraagt van ons om te reflecteren op onze eigen persoonlijke en maatschappelijke vooroordelen.
Janine Schrijver kijkt vanuit verschillende perspectieven en switcht moeiteloos tussen thematische, poëtische, verhalende, inhoudelijke en natuurlijke elementen. De beeldcombinaties verhullen en onthullen. Deze speelse manier van combineren en associëren maakt ruimte voor een andere kijk op de wijk.