Kunstenaar Jeroen Henneman (1942) maakte nooit deel uit van een groep van gelijkgestemde kunstenaars. Eigenheid, nieuwsgierigheid en experiment kenmerken zijn oeuvre, inmiddels al meer dan zestig jaar.

Kunstenaar Jeroen Henneman (Haarlem, 1942) verstaat de kunst om zich te blijven verbazen over de wereld om hem heen. Onbevangen verwondering, humor en – soms letterlijke – licht- en luchtigheid, maar ook een gretig-onderzoekende geest die de grenzen van de optische waarneming bevraagt: ze vormen constanten in Hennemans werk en typeren tegelijkertijd de mens Henneman. Zijn sculpturale werk, maar ook zijn installaties, schilderijen en tekeningen getuigen van een open blik en belangstelling voor zowel de grote schaal van de openbare ruimte en de stad als de wijze waarop ons oog er geleid wordt door het kleinste detail.

De tentoonstelling past in een serie van tentoonstellingen die Museum Kranenburgh organiseert over beeldend kunstenaars die met hun werk én als multitalenten unieke posities innemen in het Nederlandse kunstenveld, zoals Armando, Han Bennink en Aat Veldhoen; meervoudig getalenteerde kunstenaars met een gedurende vele jaren opgebouwd, groot oeuvre waarin persoonlijkheid, eigenheid, nieuwsgierigheid en experiment samenkomen.

Jeroen Henneman heeft vanaf omstreeks 1960 een volstrekt uniek oeuvre opgebouwd, bestaande uit installaties, tekeningen, schilderijen en sculpturen. Een groot aantal werken van zijn hand kreeg een plek in de openbare ruimte. Ook maakte hij theatervoorstellingen en televisieprogramma’s en illustreerde hij boeken. Henneman maakte nooit deel uit van een bepaalde kunststroming of groep van gelijkgestemde kunstenaars.

De tentoonstelling omvat een selectie van autonome kunstwerken uit het oeuvre van de kunstenaar, van omstreeks medio jaren 1960 tot zijn meest recente werk. De selectie is tot stand gekomen in nauw overleg tussen artistiek directeur Museum Kranenburgh, Colin Huizing en Jeroen Henneman.

Beeld: Jeroen Henneman, Wallpaper, 1998 (detail). Collectie Museum Voorlinden, Wassenaar. C/o Pictoright Amsterdam 2022