Binnen het nieuwe concept van Stichting IK staat het begrip ‘sleutelwerk’ centraal. Wanneer is een werk een sleutelwerk? Welke betekenis heeft het voor de maker? Is het van belang voor de beschouwer? Hoe kan deze verkenning worden ingezet om de toegang tot kunst te bevorderen?

De term ‘sleutelwerk’ wordt niet alleen gebezigd in de kunsten, maar bijvoorbeeld ook in de literatuur. De zoektocht naar een definitie levert een keur aan omschrijvingen en opvattingen op. Het is een woord dat kennelijk tot de verbeelding spreekt.

Stichting IK ziet dit begrip dan ook als interessant startpunt voor een eigen onderzoek. Een aantal kunstenaars wordt uitgenodigd om hierop te reflecteren vanuit hun individuele perspectief en ervaring. Op verzoek denken zij na of de term ‘sleutelwerk’ een betekenis heeft (gehad) in hun persoonlijke ontwikkeling. De uitkomst van hun overwegingen vertalen zij naar een aantal werken met een verklarende tekst.
In de toekomst zullen ook verzamelaars en professionals worden uitgenodigd een inbreng te leveren.

De eerste beeldend kunstenaar die zijn bijdrage binnen deze reeks verkenningen deelt is JOS VAN MERENDONK.
Vanuit zijn eigen perspectief heeft Van Merendonk een tekst geschreven over de betekenis van dit begrip voor zijn eigen praktijk. Hij toont in deze context enkele kleine en twee grote werken.