Jowan Remmig is een veelzijdig kunstenaar die zich niet laat begrenzen door één bepaalde discipline. Hij verzamelt de meest uiteenlopende voorwerpen, variërend van vogelbotjes tot oude teksten, die hem inspireren tot het creëren van een kunstwerk. Hij maakt collages, etsen, steendrukken en werken in olieverf en combineert deze technieken. Structuur en herhaling zijn twee hoofdbegrippen in zijn werk. In deze expositie presenteert hij een serie fotowerken. Momenteel is hij bezig met een combinatie van ornithologie en taxidermie. Hiervan worden een aantal werken gepresenteerd.

In de structuur van een gevonden voorwerp zit vaak van nature herhaling. Dit inspireert Jowan om te komen tot een boeiend concept. Jowan is te vergelijken met een componist, die uit de bestaande muzieknoten een nieuw muziekstuk componeert. Hij verzamelt eerst allerlei “bouwsteentjes” om daarmee nieuwe beelden, werkelijkheden te scheppen. De resultaten hiervan zijn verrassend en onvoorspelbaar en daardoor juist aantrekkelijk.

“Schoonheid is een harmonie tussen alle delen in welk object dan ook, zodanig geproportioneerd en samengevoegd, dat er niets kan worden toegevoegd, weggehaald of veranderd, zonder er afbreuk aan te doen” – (Leon Battista Alberti (409-1472).

Beeld: Jowan Remmig