Het RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis bestaat 90 jaar. Dat wordt gevierd met de jubileumtentoonstelling 90 jaar RKD. Acquisities 1932-2022, waarin de vorming van de collectie van het RKD centraal staat. De tentoonstelling opent 24 mei.

Kunsthistorische bronnen
Er zijn veel bronnen die informatie kunnen geven over een kunstwerk. Kunstenaarsbrieven, schetsen en dagboeken helpen bij de duiding en datering. Verfmonsters en infraroodopnames kunnen de onderzoeker veel leren over de techniek. Correspondentie van kunsthandelaren, veilingcatalogi en persdocumentatie geven weer informatie over de levenswandel van het kunstwerk. Al deze verschillende kunsthistorische bronnen verzamelt het kennisinstituut RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis.

Archiefmateriaal
De collectie van het RKD is omvangrijk en bestaat uit verschillende onderdelen die elkaar versterken. Een imposante kunsthistorische bibliotheek, een grote verzameling van veilingcatalogi, vijf miljoen afbeeldingen van kunstwerken in de beelddocumentatie en ruim 750 archieven van kunstenaars, kunsthandelaren, wetenschappers en andere personen en instanties met een rol in de kunstwereld. Jaarlijks groeit de verzameling met tientallen aanwinsten: schenkingen en nalatenschappen, maar ook aankopen zoals belangrijke kunstenaarsbrieven. Vandaag de dag beheert het RKD ruim 2,5 kilometer aan archiefmateriaal.

Jubileumtentoonstelling
De jubileumtentoonstelling 90 jaar RKD. Acquisities 1932-2022 toont kenmerkende objecten binnen vijf thema’s uit de collectie: De Stijl-archieven, ZERO-archieven, fotoalbums, technische documentatie en archieven van kunsthistorici. Het is zeker geen volledig overzicht, maar een mooie doorsnede van de grote reikwijdte aan onderzoeksmateriaal dat het RKD in huis heeft. Van de lessenaar van kunsthistoricus Max Friedländer tot de persoonlijke foto’s van Theo en Nelly van Doesburg en de notitieboekjes van Armando.

Beeld: Links: Lessenaar met secretaire in empirestijl uit de nalatenschap van Max J. Friedländer, collectie RKD, Rechts: Foto van Theo en Nelly van Doesburg en andere kunstenaars, mei 1922, collectie RKD, archief Theo en Nelly van Doesburg