Het leven is verre van perfect. Dat wordt helaas keer op keer bewezen. Niettemin is het leven ook fascinerend en vol mysterie. Alles in het leven is aan verandering onderhevig. Levende wezens, dingen, omstandigheden, ze veranderen – afgezien door kapot maken – door slijtage, vermenigvuldiging, slordigheid of simpel door het vergeten. De sculpturen en tekeningen van Jaco van der Vaart laten vooral het veranderingsproces zien, maar dan verbeeld in concrete vormen uit het dagelijks leven. Hij laat het onvermijdelijke maar ook bijzondere verbond zien tussen de dingen, de veranderingsprocessen en het menselijke beschouwen en denken. Daarbij streeft hij steeds naar een zo perfect mogelijke weergave. In feite dus het perfecte van datgene wat juist niet perfect is. Dat resulteert in raadselachtige werken die voortdurend in wording lijken te zijn.