Tentoonstellingen aanmelden

Kapwani Kiwanga – nieuw werk

Kunstinstituut Melly, Rotterdam

Kapwani Kiwanga is geboren in 1978 in Hamilton, Canada en woont en werkt momenteel in Parijs. In het afgelopen decennium heeft Kiwanga sculpturen, installaties, foto’s, performances en video’s gemaakt die zich verdiepen in kwesties als materialiteit, sociale ongelijkheid en perceptie. Ten grondslag aan Kiwanga’s artistieke uitingen ligt in de meeste gevallen de analyse en het onderzoek van archiefmateriaal met historische verhalen en politieke gebeurtenissen. Kiwanga presenteert een nieuw oeuvre. Elk van deze projecten evolueert rond de epistemologieën van flora, haar geschiedenissen en genealogieën. Daarnaast is Kapwani ook geïnteresseerd in de relatie van flora tot verzetsdaden, dit doet zij door de genealogieën van de bewapening van de natuur te onderzoeken. Zij bestudeert de balansen en onevenwichtigheden tussen het concept van gif en pharmakon (geneeskunde) en onderzoekt naar aanleiding van dat gegeven hoe de verhouding van dosering, de een in de ander kan transformeren. Daarmee bevraagt Kiwanga het potentieel van keuzevrijheid en weerstand door de geschiedenis heen en probeert het gebruik van plantenkennis in antikoloniale daden, bevrijdingsstrijd, verzet, zelfbescherming en zelfzorg weer te geven. Farmacopee, het maken van medicijnen, wordt door Kiwanga met deze lens onderzocht, via een divers geopolitiek spectrum dat de tijd doorkruist.

Kiwanga presenteert dit nieuw oeuvre naar aanleiding van een onderzoek naar het creëren van een visueel verhaal dat de verschillende studies en de balans tussen pharmakon en gif omvat. Een balans tussen bescherming en agressie. De afstand tussen pharmakon tot gif is precair en benadrukt ook de zichtbaarheid en onzichtbaarheid van gevaar, gewelddaden, verzet, rebellie en zelfzorg.

Beeld: Keramieken replica’s van rijstkorrels genaamd Oryza glabberima (Afrikaanse rijst), 2020 met dank aan Kapwani Kiwanga

Van 20 sep 20 20

t/m 21 mrt 20 21