In het kader van europalia georgia organiseert S.M.A.K. de eerste museale solotentoonstelling van de Georgische kunstenaar Karlo Kacharava (1964 – 1994) buiten Georgië.

Kacharava werd geboren toen zijn geboorteland Georgië deel uitmaakte van de Sovjet-Unie en stierf in de eerste jaren van de onafhankelijkheid. Karlo Kacharava zorgde voor een artistiek antwoord op deze politieke verschuivingen, waarbij hij de nadruk legde op culturele connecties in plaats van starre scheidslijnen – een waardevolle filosofie die de grenzen van Georgië ver overschrijdt.

De kunstenaar heeft ondanks zijn korte leven een blijvende stempel gedrukt op Georgië en heeft een hele nieuwe generatie lokale kunstenaars geïnspireerd te midden van een levendige culturele scène.

Hoewel hij reeds op 30-jarige leeftijd stierf, liet hij talrijke schilderijen, werken op papier, geïllustreerde dagboeken, poëzie, kunstkritiek en cultureel commentaar na. En vooral niet te vergeten: de erfenis van een unieke stijl die een nieuwe golf van Georgische avant-garde expressie inluidde.

Met deze tentoonstelling stellen we Kacharava’s “inventieve visuele wereld” open voor een veel breder publiek. In het kader van een publieksprogramma zal S.M.A.K. ook een jongere generatie (diasporische Georgische) kunstenaars uitnodigen om met zijn werk in dialoog te gaan.