De nieuwe tentoonstelling is Kastelen in de Vechtstreek. In deze tentoonstelling wordt ingegaan op de geschiedenis van alle ooit bestaande kastelen in de Vechtstreek. Kastelen hebben na 1200 een grote rol gespeeld in de Vechtstreek en zijn ook nu nog steeds beeldbepalend. Er zal aangegeven worden waarom er kastelen zijn ontstaan in de Vechtstreek, welke functie deze oorspronkelijk hadden, hoe deze kastelen zich hebben ontwikkeld, welke er niet meer zijn en wat de functie is van de overgebleven kastelen. Naast kastelen zal er ook aandacht worden besteed aan de zogenaamde ridderhofsteden en zal het verwoestende karakter van de oorlog in 1672/1673 voor de kastelen in de Vechtstreek worden belicht.