Het werk van Katja Novitskova (Talinn, 1984) draait om de relatie tussen ecologie en technologie; om de betekenis van beeld in relatie tot biologie en menselijke evolutie. Zij ziet de menselijke hang naar (het maken van) beeld als uitingsvorm van de meedogenloze expansiedrift van de menselijke soort. De fascinatie voor het toe-eigenen van wat voor landschap, natuurlijke omgeving of entiteit dan ook door het in beeld en daarmee in kaart te brengen, ligt ten grondslag aan Novitskova’s werk.

Vandaag, meer dan ooit tevoren, bestaat er een ongekende overvloed aan ruwe data, ingekapseld en verspreid via media-artefacten. Deze digitale kronieken zijn precies waar Katja Novitskova haar inspiratie vandaan haalt. Alles wat we denken te weten, via wetenschappelijk onderzoek en gemaakte beelden die als bewijsmateriaal dienen van het bestaan van bijvoorbeeld een nooit eerder geziene diersoort (foto’s, film, etc.), is potentieel interessant voor Novitskova. Het bronmateriaal van deze kennis – wetenschappelijke papers, databases – vormt haar artistiek materiaal.

wildcamera’s

Onderdeel van de tentoonstelling is Novitskova’s Earthware serie. De basis van Earthware ligt in databases van beelden gemaakt door wildcamera’s. Deze camera’s leggen in groten getale beelden van dieren vast. Deze foto’s zijn echter niet bedoeld voor mensen, maar voor algoritmen om soorten herkennen en classificeren. De kunstenares dook in deze databases en hielp met classificeren van beelden op basis waarvan een algoritme verder gaat. Ze zag zichzelf als filter of systeem, en ontdekte tussen de geautomatiseerde beelden ook mooie exemplaren. Al was dat niet het initiële doel van de wildcamera’s. Deze beelden zette ze over op epoxy klei, waarmee een referentie naar kleitabletten en andere prehistorische beelddragers wordt gemaakt.

Beeld: Katja Novitskova, Earthware (dreaming of a feliformia), 2022, UV printer ink, epoxy clay, nail polish, Photographer: def-image, Courtesy: the artist and Kraupa-Tuskany Zeidler