In 1960 streek de Nederlandse tekenaar Kees Stoop (1929-2019) neer in het Overijsselse dorp Holten, waar hij tot aan zijn dood bleef wonen. Hij legde er zijn naaste omgeving vast, voornamelijk met conté-krijt, droge naald en in etsen. De stijl waarin hij dat deed, varieert van schetsmatig tot uiterst precies. Kees Stoop Stichting schonk Museum MORE zeventien werken uit de artistieke nalatenschap van de kunstenaar, waarvan er in ons wisselkabinet in de collectiepresentatie een selectie wordt getoond.

Met een scherp oog voor detail gaf Stoop van dichtbij de structuur van een dicht struikgewas of een bakstenen muur weer. Of hij nam afstand en tekende een weiland vol wuivend gras, met een bomenrij aan de hoge horizon. Vergankelijkheid komt tot uitdrukking in intieme etsen en tekeningen van uitgebloeide bloemen en vogelskeletten. Stoop richtte zijn blik echter ook op de voortdurende, ingetogen schoonheid van houtwallen, heggen en lommerrijke tuinen. In dat getekende universum komen mensen niet of nauwelijks voor. Kees Stoop is bij het grote publiek nauwelijks bekend geworden, omdat hij publiciteit vermeed, werkte in zelfgekozen afzondering en zelden exposeerde. Zijn grote kunstenaarschap is door kenners wel erkend. Zo bezit het Rijksmuseum in Amsterdam bijna 200 tekeningen en etsen van zijn hand.

Beeld: Kees Stoop, zonder titel, ongedateerd.