Kleurrijke keuze’ toont een verzameling schilderijen van grote namen als Piet Mondriaan, Kees van Dongen en Jan Sluijters. Ook van de Friese kunstenaars Simon Kamminga en Hobbe Smith is werk vertegenwoordigd. Het museum prijst zich gelukkig dat een belangrijke, particuliere verzamelaar zijn schilderijen heeft willen uitlenen.

Aan de hand van een paar categorieën, vrouwen, stillevens, zee en landschappen, laat het museum een dwarsdoorsnede van de verzameling zien.

Kleur speelt een belangrijke rol, vandaar ook de titel van deze expositie. Als we kijken naar de ontwikkeling van de schilderkunst in de eerste decennia van de twintigste eeuw, dan verandert de manier waarop schilders kleur toepassen voorgoed. Het veranderende kleurenpalet past ook binnen de ontwikkelingen van een figuratieve naar een meer abstracte kunst. De kleuren zijn niet langer aan de werkelijkheid ontleend, maar staan helemaal los van de traditionele weergave van de werkelijkheid en kunnen vrijer worden toegepast.

Beeld: Kees van Dongen, ‘Les glaneuses de Chailly-en-Bière’ (‘De arenleessters’)