In Koppel-Kunst koppelen we kunstenaars en inwoners van Enschede aan elkaar. De verhalen, belevenissen, interesses en dagelijkse beslommeringen van heel gewone Enschedeërs, worden door de kunstenaar verbeeld en opgetekend.

Jasper Schütz houdt zich bezig met geluidskunst en locatiegebonden kunst. Hij zoekt graag de randjes en de overlap van deze discliplines op. Dat uit zich in in allerlei vormen van het ombouwen van bestaande electronische instrumenten, het creëren van noise evenementen op industriële locaties en alles wat daar tussen zit.