Krona als hoofdoorzaak, over sluiers, kronen en hoeden en hun betekenis. In deze expositie wordt ingespeeld op de naam van het museum. Krona is het Zweedse woord voor kroon en verwijst naar de bijzondere bekroning van de sluier van de zusters Birgittinessen die naast het museum wonen en leven. De geëxposeerde hoofddeksels zijn van religieuze en profane aard, daterend van de middeleeuwen tot de dag van vandaag, van het Birgittijnse kroontje tot de creaties van Stephan Jones en hoeden gedragen door politici tijdens Prinsjesdag. Het wordt een feestelijk project met veel ruimte voor inbreng van bezoekers. Zo zullen 700 leerlingen van het basisonderwijs in de Gemeente Maashorst hun eigen kroontje maken, die in het museum op gepaste hoogte als een grote wolk zullen worden getoond.