Op 4 september 2022 is Fanny Mazure, erelid van de Voorschotense Kunstkring (VKK), 80 jaar geworden. Reden om deze zeer productieve kunstenaar, die al vanaf de oprichting in 1967 bij de VKK is betrokken, te eren met een tentoonstelling. Onder de noemer ‘Fanny en Fans’ brengt de VKK huidig werk van de kunstenaar samen met werken die zij in de afgelopen 55 jaar heeft gecreëerd en in Voorschoten heeft verkocht. Volgens Fanny zelf, die lange tijd in het dorp heeft gewoond maar nu woonachtig is in Oudorp, zijn dat er tientallen geweest. De VKK heeft daaruit een mooie selectie bijeen gebracht. Zo kan inzicht worden verkregen in de ontwikkeling die zij in meer dan een halve eeuw heeft doorgemaakt tot de kunstenaar die zij nu is.