In de nieuwe expositie van de VU ART SCIENCE gallery onderzoeken kunstenaars en wetenschappers het fenomeen werk. Let’s Work! opent op 11 april met een performance gerelateerd aan de presentatie van Rob Voerman/ Stichting Kaikoesie en de inheemse cultuur in Marowijne, Suriname.
Werk is een belangrijk onderdeel van ons bestaan en het bepaalt mede onze identiteit. Werk geeft voldoening en zorgt voor een gevoel van verbinding. Maar werken is ook gebaseerd op een economisch systeem gekoppeld aan macht en exploitatie. Wie bepaalt wat werk is en wat niet? Hoe hebben globalisering en technologisering, de beleving van werk veranderd?
Let’s Work! verkent het concept werk in een tentoonstelling en een serie dialogen. De expositie toont werk van Jorrit Paaijmans, Nicoline van Harskamp, Ton Kruse – Faculty of In-humanities, en Rob Voerman. Zij gaan in gesprek met wetenschappers uit verschillende disciplines in het publieke programma.

Mens en machine
Jorrit Paaijmans is een tekenaar. Tekeningen worden bij uitstek gezien als een uiting van het subjectieve. Maar in de kunst van Paaijmans is de handeling van het tekenen geobjectiveerd.
Paaijmans ontwikkelt met de hand mechanische objecten die tekeningen produceren. De schoonheid van zijn werk ligt niet in het eindproduct maar in de aaneenschakeling van handelingen. Zijn werk roept vragen op over de effecten van mechanisering op ons zenuwstelsel. Tot welke graad kunnen wij dingen uitbesteden aan machines, wanneer speelt er een gevoel van vervreemding op.

Taal diversiteit
De presentatie van Nicoline van Harskamp onderzoekt hoe het gebruik van Engels als globale taal doorwerkt in de wijze waarop we communiceren op de werkvloer. Met een enquête opgesteld met VU-taalwetenschapper Laura Rupp bevraagt Van Harskamp de werktaal en jargon binnen de VU. Het werk PDGN speculeert over een toekomstige taal in een post kapitalistische samenleving. Net als de resten van de gebouwen worden woorden in deze nieuwe community gerecycled tot nieuwe constructies waarin global english vermengd wordt met lokale talen en gebruiken.

Bullshit job versus professie
Wat is het verschil tussen het hebben van een baantje en het uitoefenen van een beroep? De
presentatie van Ton Kruse en de Faculty of In-humanities (met Hans de Wit, Jorieke Rottier, Berend
Strik, Lex ter Braak, Wapke Feenstra & Martin La Roche) bevraagt de positie van de kunstenaar
binnen het economische systeem. Hierin staat de fysieke werkplek, het atelier aan de rand van de
stad, metafoor voor de plek die de kunstenaar inneemt in de samenleving. Wat is de aard, werking
en betekenis van zo’n outsiderpositie? In dialoog met wetenschappers worden overeenkomsten en
verschillen tussen de positie van kunstenaars en wetenschappers belicht. Register of Loneliness – Ton
Kruse

Beeld: Jorrit Paaijmans: Radical Drawing Device | Epoxy-Mechanics-Electronics-Paper |
2017-2019