Veel mensen ontdekten tijdens de coronajaren via het wandelen en fietsen het landschap en de natuur dicht bij huis. Het Stedelijk Museum Schiedam richtte ook de blik op de omgeving en presenteert vanaf deze zomer de tentoonstelling Levend Landschap. Daar zie je hoe kunstenaars als Jan van Goyen, Johan Barthold Jongkind, Jan Sluijters en Charley Toorop het landschap in de Zuid-Hollandse Maasdelta vanaf de late zestiende eeuw tot nu verbeeldden. Ze trokken erop uit om molens, slootjes en weidevogels te schilderen, de idylle van het ‘typisch Hollandse landschap’. Maar ze legden ook havens, kades en industrie vast en de toenemende verstedelijking die in dit deel van het land zo beeldbepalend werd. ‘De tentoonstelling is oogstrelend mooi én zet aan tot nadenken’, vertelt museumdirecteur Anne de Haij. ‘Je ziet teloorgang en schoonheid. De Maasdelta is waterrijk en tegelijkertijd het drukbevolkste gebied van Europa. Dat is niet alleen iets van nu. Er is hier altijd spanning ​geweest tussen menselijke aanwezigheid en de natuur.’
Beeld: Johan Barthold Jongkind, Maannacht bij Overschie, 1864, collectie Rijksmuseum Twenthe Enschede