De plek waar je wieg staat heeft een grote impact op de kansen die je krijgt. Vroeger werden mensen uit Wijk C geweigerd bij een sollicitatiegesprek omdat de wijk een slechte naam had. Hierdoor hadden de inwoners een achterstand op mensen uit andere wijken, alleen omdat zij in Wijk C geboren waren.

Ook nu staat kansengelijkheid hoog op de maatschappelijke agenda. De toegenomen kloof is voelbaar op vele vlakken: de kansen op een woning, een passende opleiding en een droombaan zijn zeker niet voor iedereen hetzelfde. De kansen die je krijgt om je te ontwikkelen en ontplooien zijn nog steeds sterk afhankelijk van je sociale netwerk en de omgeving waarin je opgroeit. Daarnaast spelen je schooladvies, taalvaardigheid, financiële situatie en doorgroeimogelijkheden op de arbeidsmarkt hierin een grote rol.

In deze expositie vertellen drie Utrechtse families over hun kansen in het onderwijs, de arbeidsmarkt en de huizenmarkt, en welke invloed dat heeft gehad op hun verdere levensloop. Verschillende familieleden komen aan het woord, en geven antwoord op de vraag: Hoe bepalen je afkomst en omgeving de paden die je bewandelt in het leven?

Beeld: Volksbuurtmuseum