Tentoonstellingen aanmelden

Liefde voor de Middeleeuwen

Kasteel Huis Bergh, 's-Heerenberg

De Collectie Mengelberg op Huis BerghDe tentoonstelling Liefde voor de Middeleeuwen gaat over twee verzamelaars die – elk op hun eigen manier – grote bewonderaars waren van middeleeuwse kunst: Friedrich Wilhelm Mengelberg (1837-1919) en Jan Herman van Heek (1873-1957). Mengelberg, bekend vanwege de rijke inrichting van een groot aantal katholieke kerken, verzamelde al sinds zijn jonge jaren middeleeuwse kunst. Voor hem waren de kunstwerken een inspiratiebron voor zijn eigen werk in neogotische stijl. Na Mengelbergs dood kocht Jan Herman van Heek, textielfabrikant en eigenaar van het middeleeuwse kasteel Huis Bergh, de Collectie Mengelberg, inmiddels een omvangrijke verzameling die uit meer dan 150 objecten bestond, schilderijen, beeldhouwwerken en kerkelijk vaatwerk. De aankoop werd voor hem het begin van een steeds groeiende verzameling middeleeuwse kunst die nog steeds de zalen van Huis Bergh vult, de mooiste particuliere collectie middeleeuwse kunst in Nederland in een van de mooiste middeleeuwse kastelen.
De tentoonstelling vertelt de lotgevallen van de collectie. Waarom en hoe Mengelberg verzamelde, waarom Van Heek de collectie kocht en welke objecten hij uitkoos om in zijn kasteel te exposeren. En er is aandacht voor de dramatische brand in 1939 waarbij het kasteel vrijwel afbrandde en zo’n dertig objecten uit de collectie Mengelberg – de mooiste volgens Van Heek – verloren gingen.
Tegenwoordig bevinden zich nog 55 kunstwerken uit de Collectie Mengelberg in Huis Bergh. Zo’n dertig zijn altijd geëxposeerd, de rest staat vanwege mindere artistieke kwaliteit of vanwege conservatorisch slechte staat in depot, maar is nu ook op de tentoonstelling te zien.
De complete Collectie Mengelberg – met ook de werken die verbrand zijn of waarvan de verblijfplaats onbekend is – is de afgelopen jaren gereconstrueerd in een digitale catalogus. Zo is Liefde voor de Middeleeuwen niet alleen een interessante tentoonstelling maar levert het onderzoek ook een belangrijke bijdrage aan de collectiegeschiedenis van Huis Bergh.

Van 13 jun 20 20

t/m 27 jun 20 21