Het woord grensgebieden verwijst niet alleen naar de fysieke dimensie, zoals de geografische grenzen die door landen zijn vastgesteld, maar verwijst ook naar een bepaalde sociale structuur waarin individuen navigeren van persoonlijke naar interpersoonlijke sferen. Deze tentoonstelling laat creatieve manieren zien om meer mobiliteit en meer vrijheid van expressie te creëren.

Liminal Spaces toont drie projecten: Carpet Codes van Elnaz Assarbeginnings without endings door Golshan en My watan is not a burning house, it is my bibi’s home door Yusser Salih. Met deze tentoonstelling hopen we tussenruimtes te creëren waarin je je veilig en gehoord kunt voelen, ook al lijkt dat in tijden van conflict onmogelijk. Hoe ben je gevangen in jouw liminal spaces, met welke sociale, politieke of economische ongelijkheden heb je te maken en welke creatieve praktijken kun je nastreven om deze grenzen te verleggen of zelfs op te heffen?