Tot 23.10.2022 toont de Nederlandse kunstenaar Lisa Maartense de bewerking van haar installatie Studying the Stone in Tilburg. In de vitrine en in de voorzaal bij SEA Foundation onderwerpt Maartense stenen aan verschillende “tests”, zoals het koken, in kaart brengen, fotograferen of afgieten. Door deze processen te documenteren krijgt de steen nieuwe perspectieven en zien we verschillende mogelijkheden voor het bestaan ervan. De werkwijze maakt ons bewust van onbeperkte ontdekkingsmogelijkheden van de verschillende realiteiten en identiteiten van objecten.

Objecten benaderen
Veel van Maartense’s werk is geïnspireerd door de natuur en de vormen die we daar aantreffen. Ontmoeting gaat over de handeling van het steeds opnieuw verkennen en bekijken van objecten en het loslaten van onze eerdere kennis erover. Maartense noemt deze objecten “alomtegenwoordig”, omdat het gewone dingen zijn die we overal om ons heen vinden. Een dennenappel is een voorbeeld, of zelfs licht. Ze benadert objecten als een ontdekker, waarbij ze zowel de kunst als de wetenschap meeneemt op deze reis. Voor Maartense streven zowel kunst als wetenschap ernaar de wereld waarin we ons bevinden te doorgronden. Ze vragen zich af “wat is het?” of “hoe het te verklaren?”. In plaats van te speuren naar concrete antwoorden, vindt haar praktijk zichzelf in de handeling van flaneren, verwonderen en in het proces van het ongedaan maken van de eigenschappen en materialen die de dingen definiëren..

Lisa Maartense
Lisa Maartense is een Nederlandse kunstenaar. Ze studeerde Beeldende Kunst aan de Hogeschool voor de Kunsten in Enschede. Maartense’s werk draait om de ervaring van ontmoetingen via een proces dat “The Finding of Finding Things” heet. Ze verzamelt en ontleedt verschillende, vaak onopvallende en gewone dingen die ze tegenkomt tijdens wandelingen en in het dagelijks leven. Deze “dingen” variëren van dennenappels of boomtakken, tot stenen of zelfs gordijnen.

WARP #05
De tentoonstelling maakt deel uit van WARP, een reeks vitrinetentoonstellingen die in 2020 werden geactiveerd. Deze tentoonstellingen volgen het programma van SEA Foundation over kunst en duurzaamheid. Momenteel leggen we de nadruk op Ontwaken. We kijken daarin naar de speculatieve strategieën en ideeën die de toets van de moderne en empirische wetenschap niet doorstaan. We herscheppen instrumenten om natuurverschijnselen te ‘begrijpen’, en stellen vragen bij de vermeende tegenstrijdigheden. Kunnen we de analyse van wat speculatie of contradictie is, uitbreiden? Hoe kunnen deze dienen als instrumenten om wakker te worden, de wereld anders te zien? Kunnen we de onzekerheid over wat echt of fictief is open laten?

Het doel van de WARP-reeks is het stimuleren van artistiek onderzoek en het presenteren van de bewerkingen van de werken van regionale kunstenaars of kunstenaars met regionale connecties.

Tentoonstellingsdata: 30.09.2022 – 23.10.2022
Kunstenaar: Lisa Maartense
Locatie: Stichting SEA, Tivolistraat 22, 5017HP Tilburg
Openingstijden: de vitrine is 24/7 open, de voorzaal is geopend van donderdag t/m zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur of op afspraak.

Stichting SEA
Om onze missie te vervullen; het creëren van bewustzijn voor hedendaagse kunst en het opbouwen van culturele veerkracht, fungeren wij als een katalysator in het werkend leven van kunstenaars. SEA Foundation is een kunstinitiatief dat In de loop der tijd synoniem is geworden voor tentoonstellen, ondersteunen en mentoren van professionele kunstenaars, organiseren van uitwisselingen, en het maken van kunstenaarspublicaties. Door uitwisselingen en het werken in verschillende culturele contexten maakt SEA Foundation deel uit van internationale netwerken, waar we discussies over onderwerpen zoals duurzaamheid genereren.

Lisa Maartense - Studying the stone (2021)
Lisa Maartense - Studying the stone (2021)
Lisa Maartense - Studying the stone (2021)