Tentoonstellingen aanmelden

Lost Horizon – Indra Terburg

Museum Het Schip, Amsterdam

In de reeks ‘Geïnspireerd door de Amsterdamse School’  toont Museum Het Schip vier keer per jaar werk van Amsterdamse kunstenaars die zich hebben laten inspireren door De Amsterdamse School.

Indra Terburg
Indra Terburg is duidelijk geïnspireerd door de Amsterdamse School. Haar inspiratie vindt ze in de stad als omgeving; de menselijke vorm, of welke andere figuratieve vorm dan ook, is afwezig. Het werk gaat vooral over wat wij aan kleuren en indrukken opdoen in de stad. De werken zijn zeer sterk in de contrasten: kleur tegen kleur, structuur tegen structuur, vorm tegen vorm. Het gebruik van schilderstape geeft deze contrasten nog meer nadruk; het gebruik van tape maakt de scheidslijnen haarscherp. De stad in abstracte vorm is de vertaling in verf van de waarneming als je je in de stad begeeft. Gevoel en waarneming komen samen in wat Kazimir Malevich “schilderkunstig realisme” noemde. Het schilderij mag dan abstract zijn: kleurvlak, lijn en kwaststreek scheppen hun eigen werkelijkheid.

Verbeelding van de Stad als natuurlijk woongebied
In een stad is het heel vaak onduidelijk van welke kant het licht precies komt. Vaak is het licht indirect en diffuus door weerkaatsing. Zonlicht en kunstmatige verlichting lopen door elkaar. Zichtlijnen worden voortdurend onderbroken, om elke hoek is er een nieuw perspectief. Felle kleuren zijn in de stad altijd ingekaderd; een muur, een dak, een stuk lucht. In een pastoraal landschap kunnen er ook felle kleuren aanwezig zijn, maar zelden of nooit in een strak kader. Vaak wordt de stad neergezet als “onnatuurlijk”, maar dat geldt slechts voor de constructie, die door mensenhanden is gemaakt. De stadsbewoner heeft evenwel net als de mens die in de wildernis leeft zijn natuurlijk woongebied: de stad vergt als habitat alleen andere aanpassingen. Je ziet in de stad de horizon doorgaans niet, maar om je te oriënteren is er een overvloed aan unieke, vaststaande herkenningspunten. In de wildernis zijn die er ook, maar ze zijn er minder en ze zijn veranderlijker.

In de schilderijen van Indra Terburg zijn er in zekere zin ook geen herkenningspunten; er is niets figuratiefs te zien, maar toch is er veel te herkennen. Elementen van een plattegrond, waarvan niet duidelijk is wat de schaal is. Vlakken die landschappelijke karakteristieken in zich hebben, en in tegenstelling tot een plattegrond suggereren dat er sprake is van een uitzicht. Wat het perspectief betreft springt het gezichtspunt heen en weer. Bijna alle lijnen lopen van het vlak af. Wat op het schilderij getoond wordt is duidelijk deel van een groter geheel. Het is een weergave van de waarneming in de stad, geen geabstraheerd beeld van de stad zelf.

Ieder detail van de stadse omgeving is gemaakt voor en door mensen. Door de menselijke vorm uit die omgeving weg te laten wordt de ervaring van de omgeving zelf het onderwerp. De schilderijen in deze tentoonstelling laten de bezoeker daarmee de vorm en kleur van de stad op een nieuwe manier beleven.

Van 17 jul 20 17

t/m 15 okt 20 17