Louis Favre was een Franse kunstenaar, schilder en lithograaf. Tijdens de Tweede Wereldoorlog leerde hij de kleurenlithografie kennen, waarmee hij een groter publiek wilde bereiken. Hij besloot in 1946 schilderen volledig op te geven en focuste al zijn aandacht op de lithografie. Hij woonde en werkte een tijd in Den Haag waar hij litho’s drukte bij Mouton & Co. Favre haalde inspiratie voor zijn werk bij kunstenaars waaronder Henri Matisse en Pablo Picasso.