Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de Lutherse Wereldfederatie voor het eerst bijeenkwam in Nederland. Dit was een jaar na de oprichting van de federatie en het geeft aan hoe nauw de banden van de Nederlandse Lutherse Synode met de rest van de wereld waren. Dit geld tot op de dag van vandaag.

De Lutherse kerk in Nederland heeft vanaf het begin een internationaal karakter gehad. Dit kwam mede doordat de gemeenschap in de zestiende eeuw voornamelijk uit migranten bestond. In de loop van de eeuwen die volgden hebben de Lutheranen vanuit Nederland kerken gesticht en contacten gelegd in alle windstreken.

In de presentatie Luther & de Wereld staat deze rol van de Nederlandse Lutheranen in de rest van de wereld centraal. Een rol die, met de kennis van nu, niet altijd even positief is geweest.

In de presentatie wordt aandacht besteed aan de stichting van de eerste kerken in de Verenigde Staten, de banden met de WIC en de kerken op Suriname en Curaçao, de Lutherse Zending in Indonesië en de Lutherse Wereldfederatie.

Zondag 28 mei: De Grootste Slavenhandelaren van Amsterdam door Ramona Negrón en Jessica den Oudsten

Zondag 25 juni: Lutherse Zending op de Batoe-eilanden, door Karel Weener