De grond waar wij op leven kent een grote rijkdom. De gemeenschappen en het landschap van Zuid-Limburg worden getekend door de minerale welvaart die onder onze voeten ligt. Eén zo’n rijkdom is zink. Het materiaal lijkt misschien dof en grijs, maar er schuilt een schitterende geschiedenis onder het oppervlak, vol ongekende invloeden en fantastische gebeurtenissen die doorwerken tot vandaag de dag.

Zink is een stille getuige van ontwikkelingen, die het licht schijnen op hoeveel invloed een individu kan hebben op de geschiedenis van een wereldstad, een grootindustrie, een keizerrijk. Het metaal is de spil geweest in staatkundige strubbelingen, grondpolitiek, de Europese eenwordingsambitie, de vroegste voorbeelden van product placement, de angst en hoop van een gemeenschap. Kortom: de tentoonstelling brengt een bijna mythische bundeling verhalen. Bureau Europa heeft voor deze tentoonstelling samengewerkt met vele partners en instellingen in de Euregio. Afgewogen en gespiegeld toont de expo daarom niet alleen de eigenaardige verhalen uit het verleden, maar wordt er ook een hedendaagse blik op de grenzen, het materiaal en de industrie geworpen. Beeld: affiche Bureau Europa