Met het vierjarige participatieproject De Delftse Blik zoekt Museum Prinsenhof Delft naar nieuwe verbindingen met de stad en haar inwoners door de collectie, de geschiedenis van Willem van Oranje en Delft te koppelen aan hedendaagse thema’s. Dit jaar staat het thema ‘veiligheid’ centraal. Wat betekent veiligheid voor nieuwe Delftenaren (waaronder vluchtelingen en migranten), nazaten van kolonialisme in het Caribisch gebied, Delftse studenten of jongeren van sociaal-culturele instelling CANIDREAM? Met deze communities gaan we in gesprek, waarbij we luisteren naar hun persoonlijke ervaringen, meningen en verhalen.

Ieder jaar krijgt een beeldend kunstenaar de opdracht een werk te maken dat aansluit bij het thema. Dit jaar maakte beeldend kunstenaar Hozan Zangana een serie kunstwerken in de Waalse kerk en op verschillende locaties in de stad die te maken hebben met veiligheid en geïnspireerd zijn door de verhalen van de deelnemers. Zo krijgt ook het Delft van nu een plek in het historische museum.

Beeld: Veiligheid, Hozan Zangana