Tentoonstellingen aanmelden

Margaret Harrison – Danser sur les Missiles

BPS22, Charleroi

Margaret Harrison (1940, Engeland) bekleedt een invloedrijke rol in de feministische kunstbeweging in Groot-Brittannië en bezint al meer dan 50 jaar over de begrippen sociale klasse en sekse.
Ze drukt haar kunst en activisme op dezelfde manier uit en probeert het structurele geweld dat zich manifesteert in de professionele en huiselijke sfeer, maar ook in de kunstgeschiedenis en de populaire cultuur, zichtbaar te maken. De afgelopen vijftig jaar heeft ze de kloof tussen gender en sociale klassen resoluut overbrugd door het lichaam van de man te vervrouwelijken, de machtsstructuren van de maatschappij en de media om te draaien waarbij ze tegelijkertijd groteske benaderingen als overdrijving, parodie en subversie heeft toegepast.

De tentoonstelling Danser sur les Missiles belicht de diversiteit van de praktijk (installaties, schilderijen, tekeningen en teksten) van deze kunstenares waarbij de visuele aspecten worden bekritiseerd die de vertegenwoordiging van de vrouw in de maatschappij bepalen.

Beeld: Captain America

Van 20 feb 20 21

t/m 23 mei 20 21