Maria Blondeel toont in het Gemeentelijk Museum Gevaert-Minne nieuw werk, blauwdrukken en artefacten uit haar archief. Naar analogie van haar artistiek onderzoek richt de kunstenaar een retrospectieve blik op haar eigen werk en leven. Haar mythische inspiratiebronnen zijn de kosmopolitische, ecologische en artistieke projecten van de familie Gevaert, Lima en de Commune van Sint-Martens-Latem.

De huiselijke stillevens en de artefacten van de kunstenaars van de Latemse groepen staan in schril contrast met de motoren, de elektrische huishoudmachines en het overbodige aantal gebruiksvoorwerpen van de gouden jaren ‘60 in West-Europa toen de consumptiemaatschappij, waarin zij zelf opgroeide, floreerde. Aan de andere kant groeide de ecologische stroming, evenals de natuurbescherming, de vredesbeweging tegen de nucleaire bewapening, de vrouwenemancipatie en de hedendaagse kunst.