Marianne van Hest vindt haar inspiratie in de natuur, waarbij elementen als kwetsbaarheid en vergankelijkheid een belangrijke rol spelen.
Het levert werken op waarin schilderend, zoekend en tastend een vorm wordt gevonden voor wat je het ogenschijnlijk onaanzienlijke zou kunnen noemen.