De langlopende tentoonstelling laat werken zien van Marius van Dokkum. Hij is de kunstenaar die als geen ander de gave heeft om met een vriendelijke mildheid zijn publiek een spiegel voor te houden. Daarmee plaatst Marius van Dokkum zich rechtstreeks in de grote Nederlandse traditie van de vertelling in de kunst. In de vergelijking dienen zich namen aan van 17de eeuwse meesters als Steen, Brouwer en Van Ostade maar daarmee doen we de schilder tekort want hij is geen navolger van het oude maar een ‘kronikeur’ van onze tijd. Daarnaast is er ook nog zijn belangstelling voor portret, stilleven en landschap waardoor zijn oeuvre zich niet tot een enkel genre beperkt. De expositie wil de volle breedte van zijn kunstenaarschap laten zien. Dat wil zeggen dat er naast schilderijen ook ruime aandacht is voor tekeningen, aquarellen, sculpturen en illustraties.

De werken van Marius van Dokkum genieten een grote landelijke bekendheid maar dan vooral in de vorm van reproducties. Museum Ootmarsum Marius van Dokkum wil juist de mogelijkheid bieden om een groot publiek met de originelen te laten kennismaken. Een kunstwerk heeft immers ‘in het echt’ meer te bieden dan de mooiste reproductie. De extra dimensie van het ware formaat, de stofuitdrukking en het samenspel tussen de verschillende werken verhoogt de belevenis van de toeschouwer. ‘Ter leering ende vermaeck’, een knipoog met een serieuze ondertoon.