In samenwerking met TAC exposeert KOP het interactieve licht- en geluidswerk van de Franse musicus Marylou Petot. Op 11 juli wordt de expositie geopend met een sferisch en experimenteel concert.

Marylou’s Electronic garden
Al ruim dertig jaar is de biodiversiteit van ons Europese platteland schrikbarend verslechterd. Dit heeft een enorme impact op alle ecosystemen: 80% van de insecten is verdwenen als gevolg van intensivering van de landbouw. Deze schaarste zorgt voor een voedseltekort en sterfte onder vogels: De vogelpopulatie in Europa is de afgelopen decennia met bijna 55% gedaald. In een periode van drie jaar heeft geluid- en elektronicakunstenaar Marylou de natuurlijke soundscapes in het Camargue Park in Frankrijk opgenomen. Binnen deze periode ervoer zij de directe gevolgen van de afname aan akoestiek binnen de omgeving. Electronic Garden is een kunstmatige reconstructie van het verloren orkest van de vogels, waarin elke boom een uitstervende vogel voorstelt. De bezoekers worden uitgenodigd om dirigent te worden en het gezang van de volgens opnieuw te activeren via hun instrumenten ofwel; de vogelhuisjes.

De expositie is te bezoeken t/m 8 augustus. Kijk voor meer informatie op kop.nu/programma/#electronicgarden