Kunstenaarsechtpaar

Kunstzinnig, ondernemend, stimulerend en gastvrij. Het kunstenaarsechtpaar Hendrik Willem Mesdag en Sientje Mesdag- van Houten vervulden een spilfunctie in het Haagse sociale leven. Ze steunden nieuwe kunsttalenten en hadden oog voor de diverse sociale klassen in die tijd.

‘Langzamerhand werd hun huis het middenpunt van een groote schilders- en vriendenkring – ook verscheidene musici behoorden tot de geregelde gasten en vele bekende menschen op wetenschappelijk en staatkundig gebied, zoowel landgenooten als buitenlanders.’

Barbara van Houten, aantekeningen, juni 1935, Archief Museum Panorama Mesdag

De Mesdags telden niet alleen vele kunstenaars onder hun vrienden, maar hadden ook daarbuiten vele connecties, die zich uitstrekten rond het hof en in politieke kringen. En altijd als er iets te vieren viel, waren zij erbij.

De vriendenkring van de Mesdags, van schilders, leden van de Koninklijke familie tot vooraanstaande politici speelde een heel belangrijke rol in hun leven. Zij stimuleerden ze op artistiek gebied en kochten hun kunst. Met hen vierden zij het leven. De kunstwerken in deze presentatie bieden een inkijk in hun netwerk en het leven van het kunstenaarsechtpaar.