De WaddenKunstKring is opgericht op 25 mei 1997 te Assen.
De aanleiding was de presentatie van het boek ’Dutch Drowning Syndrom’ van Meent W. van der Sluis, waaraan 8 kunstenaars meewerkten. Het collectief van kunstenaars wilde met hun werk de schoonheid van het Wad benadrukken, in de hoop dat de bedreiging van industriële activiteiten afgewend kon worden.
Het doel: het bijdragen aan en het vergroten van de publieke bewustwording van het feit dat de mens onderdeel is van zijn omgeving en dat de mensheid de verantwoordelijkheid heeft zorgvuldig met zijn omgeving om te gaan, waarbij in het bijzonder het Waddengebied een prominente rol heeft.
De WaddenKunstKring bestaat uit schilders, fotografen, grafici, keramisten en ruimtelijk werkende kunstenaars.
In 2022 bestaat de WaddenKunstKring 25 jaar. De urgentie om aandacht te vragen voor dit unieke ecosysteem blijft onverminderd hoog. De leden van de WaddenKunstKring gaan daarom door met het tonen van de schoonheid en kwetsbaarheid van het Wad door het organiseren van exposities in binnen- en buitenland.