Vijftien jaar nadat Kunstmuseum Den Haag een grote tentoonstelling van Michael Raedecker (Amsterdam, 1963) organiseerde, is in het museum een overzichtstentoonstelling over zijn werk te zien. Deze past in een reeks tentoonstellingen over toonaangevende hedendaagse kunstenaars, waaronder Norbert Schwontkowski (2020/2021) en Nicole Eisenman (2022/2023). Michael Raedecker: material worlds is in nauwe samenwerking met de kunstenaar samengesteld en laat zijn artistieke ontwikkeling in de afgelopen drie decennia zien.
 
Met zijn unieke werkwijze, waarbij hij schilderkunst combineert met borduurwerk, reflecteert Raedecker op de wereld en onze plaats daarin. Hij weet in zijn werken een melancholische sfeer te vangen alsof hij herinneringen vastlegt die zich in ruimtes en objecten bevinden. Landschappen, boomhutten en huizen in voorsteden zweven in een rijk tussen realisme en surrealisme, waardoor de grenzen van letterlijke representatie en abstractie vervagen.
Raedecker laat zich voor zijn werk inspireren door het collectieve geheugen, de kunstgeschiedenis en de populaire cultuur. Hij put uit vele bronnen, zoals fotografie, obscure tijdschriften, filmstills en het internet. Voordat een werk tot stand komt, werkt hij zijn ideeën in verf en draad uit in kleinere versies, die hij demo’s noemt. Deze fotografeert en manipuleert Raedecker digitaal om het beeld dat dan ontstaat vervolgens te vertalen naar een groot doek. Op dit doek bouwt hij opnieuw een gebeeldhouwd oppervlak op door middel van verf en draad. Zo ontstaat een spannend spel waarbij het origineel een kopie wordt dat vervolgens weer een plek vindt in het uiteindelijke ‘origineel’: het kunstwerk dat tentoon wordt gesteld. Raedecker: “Terugkijkend zijn de revolutionaire ontwikkelingen van de afgelopen dertig jaar op natuurlijke wijze doorgesijpeld in mijn werk. Ik heb niet alleen het leven, maar ook mezelf, de maatschappij en het schilderen in twijfel getrokken. Misschien niet zozeer ‘wat’ te schilderen, maar meer ‘hoe’.”
In Michael Raedecker: material worlds zijn ongeveer vijftig kunstwerken te zien die de kunstenaar sinds 1991 heeft gemaakt, afkomstig uit de collectie van het Kunstmuseum en van instellingen en particuliere verzamelaars in Nederland en Groot-Brittannië. Ook wordt één nieuw werk gepresenteerd: inert pursuit. Raedecker: “Alle schilderijen in deze tentoonstelling gaan over de aanwezigheid, maar visuele afwezigheid van ons in relatie tot onze omgeving; binnen en buiten. Het landschap, de voorstedelijke omgeving waar de natuur door de mens gebouwde woningen ontmoet. De schilderijen laten zien waar we wonen, de buitenkant van het interieur en ook de verscheidenheid aan spullen die we verzamelen om onze leefomgeving persoonlijk en huiselijk te maken. Ik observeer, vertaal en zet mensen aan het denken over de vraag van ‘waar’ we bestaan.”
Beeld: Michael Raedecker, inert pursuit, 2023, courtsey GRIMM