Hoe ervaren outsider kunstenaars Amsterdam? Welke beelden nemen zij tot zich, maken zij zich eigen en creëren zij vervolgens?
Met de tentoonstelling MIJN AMSTERDAM wil Outsider Art Galerie een ode aan de stad brengen met een veelkleurige en veelstemmige presentatie. Niet alleen de Amsterdamse outsider kunstenaars laten hun visie op de stad zien, maar ook niet-bewoners en buitenstaanders. Hoe ervaren bijvoorbeeld kunstenaars met een migratieachtergrond of vluchtelingenverleden Amsterdam? Is ‘onze stad’ een veilige haven voor hen? Wat zien zij en wat valt hen op? Hoe kijken outsider kunstenaars uit een andere provincie naar onze stad? Maken zij andere beelden dan Amsterdamse outsiders?
Amsterdam, die mooie en vrije stad, is voor en van iedereen, daarom ook: MIJN AMSTERDAM