Kunstenaar Milah van Zuilen werkt met plantenmaterialen die ze verzamelt tijdens ecologisch veldwerk. Als bosecoloog in opleiding is ze gefascineerd door de menselijke drang om de natuur te begrijpen, te ordenen en zich toe te eigenen. Bij het inventariseren van vegetatie in natuurgebieden vindt ze bijvoorbeeld bladeren die ze tot een kunstwerk transformeert. Zo komen ecologie en kunst op een bijzondere manier samen in de tentoonstelling ‘Veldwerk’ in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam.

In het werk van Milah van Zuilen staat het vierkant centraal – een vorm die de menselijke blik op natuur en landschap kenmerkt. Bij de classificatie van planten worden soorten ook in afzonderlijke hokjes ingedeeld, en ook de cartografie past harde lijnen en vierkante rasters toe om grenzen te trekken en orde te scheppen in het landschap. De tentoonstelling ‘Veldwerk’ verwijst naar die begrenzing en ordening, en onderzoekt de (complexe) onderlinge relaties tussen soorten. In de tentoonstelling komen gedroogde bladeren, boomschors en beeldmateriaal uit studieboeken en veldgidsen samen in nieuwe composities.