Tentoonstellingen aanmelden

Miloš Trakilović – All but War is Simulation

Kunstfort bij Vijfhuizen, Vijfhuizen

All but War Is Si­mu­la­tion is een 2-ka­naals en op le­zingen ge­ba­seerde video-in­stal­latie. Het werk be­na­dert de status van af­beel­dingen en media in weer­gaves van ge­weld. Hiertoe worden the­orie, po­pu­laire cul­tuur, poëzie en per­soon­lijke er­va­ringen ge­com­bi­neerd met de over­koe­pe­lende the­ma’s mi­gratie, mi­li­ta­ri­se­ring en di­gi­tale tech­no­logie.

Beeld: website Kunstfort bij Vijfhuizen

Van 9 sep 20 21

t/m 12 dec 20 21