Vanuit het Prinsenhof strijdt Willem van Oranje (1533-1584) voor vrijheid van geloof en geweten. Hij vindt dat je mag geloven en denken wat je wilt. Wat betekent vrijheid voor inwoners van Delft vandaag? Het afgelopen jaar is Museum Prinsenhof Delft samen met stadsbewoners op zoek gegaan naar antwoorden op deze vraag.

Kunstenaar Yuro Moniz ging met Delftenaren in gesprek. Ze vroeg welk voorwerp voor hen symbool staat voor vrijheid en om daar een ornament van te maken in klei. Moniz versierde met deze ornamenten vijf vazen, die samen het kunstwerk Monutotam vormen.

De ornamenten laten zien dat vrijheid nog altijd een belangrijk thema is. De vrijheid om te mogen zijn wie je bent. Om te voelen, te denken en te doen wat je wilt, zonder druk of dwang van buitenaf. En dat je anderen dezelfde vrijheid gunt.

Moniz ziet het werken met klei als een vorm van vrijheid. Ze bouwt haar keramiek met de hand op, waarbij ze vaart op haar intuïtie en in dialoog gaat met de klei. In deze manier van werken schuilt voor haar de kern van wat ons mens maakt.

Monutotam is onderdeel van ons stadsprogramma de Delftse Blik.

Beeld: Bas Czerwinski