Tentoonstellingen aanmelden

My Mother’s Daughter

SEA Foundation, Tilburg

Van 29 januari tot 16 april, toont SEA Foundation de groepstentoonstelling ‘My Mother’s Daughter’. We houden van onze moeder, verachten haar of verlangen naar een moeder wanneer we er geen hebben. In de tentoonstelling laten verschillende kunstenaars zien wat een moeder voor hen betekent, vanaf de geboorte van het kind tot de dood van de moeder.

Moeders
Moeders. Een ultiem universeel maar tegelijkertijd hoogstpersoonlijk begrip. Ondanks dat niet iedereen een moeder in zijn leven heeft, verhoudt iedereen zich op de een of andere manier tot het thema.
Door de jaren heen is het beeld dat wij hebben van een moeder of van het moederschap sterk veranderd door onder andere het feminisme, psychoanalytici als Sigmund Freud en verschillende filosofen zoals Simone de Beauvoir, Jean-Jacques Rousseau en Hannah Arendt. Waar de archetypische moeder een verzorgende, liefdevolle vrouw is, is het beeld inmiddels sterk verbreed en kan ‘moeder’ op ontelbaar manieren worden ingevuld.

Moeder-kind relatie
Op het moment dat we worden geboren veranderd onze relatie met onze moeder, we zijn ineens niet meer fysiek verbonden. Deze veranderlijkheid continueert de rest van onze relatie en wordt gekenmerkt door een aantal mijlpalen zoals geboorte, kind-zijn, puberteit, volwassen worden, het zelf moeder worden en de dood. In sommige moeder-kind relaties worden de fases niet op de gebruikelijke manier of volgorde doorlopen, bijvoorbeeld door het vroegtijdig overlijden van de moeder of het kind. Dit resulteert erin dat niet alle fases doorlopen kunnen worden. Door de afwezigheid van moeder of kind blijft er enkel verlangen, gemis en fantasie over die voor de invulling van de verschillende fases moet zorgen.
De tentoonstelling toont een ideaal beeld van de moeder-kind relatie. Deze relatie is niet altijd rozengeur en maneschijn. In de tentoonstelling wordt de rol van de moeder bevraagd en in sommige gevallen wordt de moeder zelfs overbodig gemaakt. Desondanks doorloopt de tentoonstelling wel een idealistische levensloop in de moeder-kind relatie: in de gebruikelijke volgorde en van de geboorte van het kind tot het overlijden van de moeder. De beschouwer kan zich eraan relateren, zich ertoe verhouden en zich ervan differentiëren.  Moeder-kind relaties zijn complex en nooit hetzelfde. We kijken in de expositie ‘My Mother’s Daughter’ daarom niet naar het algemene concept ‘moeder’ of ‘moederschap’ maar reflecteert op de moeder door de ogen van het kind.

Moeders in lockdown
Het jonge kind zit nu hele dagen opgescheept met zijn moeder die zowel de rol van moeder als onderwijzer op zich moet nemen, vaak naast verplichtingen uit het reguliere leven zoals werk. Het oudere kind daarentegen, dat wat het nest al heeft verlaten, heeft minder contact met de moeder. In tijden waar eenzaamheid regelmatig om de hoek komt kijken door het uitblijven van sociale aangelegenheden kunnen we de behoefte voelen aan de warme liefde van vrienden, onze familie of moeder. Of zijn we misschien juist wel opgelucht dat deze ‘verplichtingen’ allemaal even niet meer opgedrongen worden?

Tentoonstellingsdata: 29.01.2021 – 16.04.2021
Kunstenaars: Larissa Esvelt, Lennart Creutzburg, Margriet Luyten, Maria Pask, Pleun van Dijk en Tanja Ritterbex.
Curator: Julia FidderFinissage: 16 april, 17:00.
Ter gelegenheid van de expositie ‘My Mother’s Daughter zal er tijdens de finissage een publicatie worden uitgebracht.
Plaats: SEA Foundation, Tivolistraat 22, 5017HP Tilburg
Openingstijden: Donderdag – Zaterdag, 13:00 – 17:00
Na het einde van de lockdown wordt de tentoonstelling ontsloten voor publiek. Wil je de tentoonstelling of finissage bezoeken, reserveer dan door een mail te sturen naar info@seafoundation.eu. Vanwege het coronavirus kunnen we een beperkt aantal bezoekers ontvangen bij de finissage.

SEA-stichting
SEA Foundation uit Tilburg is een instelling voor beeldende kunst met een internationale aanpak. SEA focust op praktijk- en netwerkontwikkeling van professionele kunstenaars, curatoren en schrijvers van 25 jaar en ouder. Ze stellen zich hierbij dienstbaar op ten opzichte van artistieke beroepspraktijken die zich onder de radar van institutionele en commerciële kaders bevinden en die zich richten op het creëren van nieuwe inhoud.

SEA Foundation is zowel aanbieder van residenties, als een presentatie-instelling. Residenties zijn onze kernactiviteit. Het team stelt daarnaast een jaarprogramma samen met tentoonstellingen en discursieve events zoals talks, filmvoorstellingen, boekpresentaties en lezingen. SEA Foundation onderscheidt zich door het grote internationale netwerk, huiselijke kader en de aanpak waarbij de kunstenaar centraal wordt gesteld.

Afbeelding: Pleun van Vliet | Replica (c)Replika_Photo@Nahmlos_Commisioned by Roskilde Festival

Van 29 jan 20 21

t/m 16 apr 20 21